Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GSK 232/05 - Wyrok NSA z 2005-10-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie wyznaczenia terminu zakończenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o dostępie telekomunikacyjnym