Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA 1414/81 - Wyrok NSA z 1981-07-07

Skarga Stanisławy Z. na decyzję Wojewody Siedleckiego w przedmiocie odmowy sporządzenia umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego następcy i na podstawie umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego następcy i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Gminy W. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Siedleckiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz...

SA 814/81 - Postanowienie NSA z 1981-04-13

skargę Marii H. na decyzję Wojewody Zielonogórskiego w przedmiocie ustalenia wartości sprzedanych przez skarżącą produktów rolnych.

II SA 792/81 - Wyrok NSA z 1981-12-08

Skarga Stefana P. na decyzję Wojewody Chełmskiego w przedmiocie odmowy sporządzenia umowy o przekazaniu gospodarstwa następcy w zamian za emeryturę i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Gminy R. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Chełmskiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

SA 189/81 - Wyrok NSA z 1981-03-30

Skarga Felicji D. na decyzję Wojewody Rzeszowskiego w przedmiocie odmowy sporządzenia umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego następcy i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy S. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Rzeszowskiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącej.