Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 38/81 - Wyrok NSA z 1981-08-04

Skarga Franciszka K. na decyzję Wojewody Sieradzkiego w przedmiocie odmowy sporządzenia umowy przekazania gospodarstwa rolnego następcom w zamian za rentę i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Gminy Z. oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Wojewody Sieradzkiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

SA 755/80 - Wyrok NSA z 1981-01-07

skargę Józefa i Marianny małżonków K. na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odmowy przejęcia gospodarstwa rolnego przez Państwo w zamian za emeryturę.

SA 1414/81 - Wyrok NSA z 1981-07-07

Skarga Stanisławy Z. na decyzję Wojewody Siedleckiego w przedmiocie odmowy sporządzenia umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego następcy i na podstawie umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego następcy i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Gminy W. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Siedleckiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz...

SA 814/81 - Postanowienie NSA z 1981-04-13

skargę Marii H. na decyzję Wojewody Zielonogórskiego w przedmiocie ustalenia wartości sprzedanych przez skarżącą produktów rolnych.

SA 190/81 - Wyrok NSA z 1981-03-05

Skarga Antoniego Z. na decyzję Wojewody Włocławskiego w przedmiocie odmowy sporządzenia umowy przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz dwóch córek skarżącego i zgodnie z art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w L.K. , a także zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Włocławskiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

SA/Wr 143/81 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1981-09-25

skargę Jadwigi P. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej w zamian za emeryturę.

II SA 792/81 - Wyrok NSA z 1981-12-08

Skarga Stefana P. na decyzję Wojewody Chełmskiego w przedmiocie odmowy sporządzenia umowy o przekazaniu gospodarstwa następcy w zamian za emeryturę i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Gminy R. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Chełmskiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

SA 189/81 - Wyrok NSA z 1981-03-30

Skarga Felicji D. na decyzję Wojewody Rzeszowskiego w przedmiocie odmowy sporządzenia umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego następcy i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy S. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Rzeszowskiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącej.

II SA 33/81 - Wyrok NSA z 1981-06-30

Skarga Ryszarda K. na decyzję głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla województwa stołecznego warszawskiego