Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1507/85 - Wyrok NSA z 1985-11-22

skargę Krystyny B. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w przedmiocie ustalenia kandydata na nabywcę gruntów PFZ.

II SA 1806/85 - Wyrok NSA z 1985-12-16

skargę Marii P. na decyzję Głównego Geodety Wojewódzkiego we Włocławku w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wcześniejsze zbycie gospodarstwa rolnego.