Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

SA/Sz 1329/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-06

Stosownie do przepisu ust. 2 art. 18 umowy między Rządem Polskim a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Sztokholmie dnia 5 czerwca 1975 r. /Dz.U. 1977 nr 13 poz. 51/, renty i emerytury otrzymywane z tytułu pełnionych funkcji publicznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, na rzecz którego świadczone były usługi o charakterze publicznym, co oznacza, że emerytury i renty wypłacone w Szwecji wyłączni...

II SA 581/00 - Wyrok NSA z 2000-07-11

Sprawa ze skargi Wioletty K. na decyzji Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w przedmiocie przyznania renty w drodze wyjątku uchyla zaskarżona decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

II SA 2536/99 - Wyrok NSA z 2000-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku

III SAB 57/00 - Postanowienie NSA z 2000-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie

III SA 715/00 - Postanowienie NSA z 2000-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie

II SA 622/00 - Wyrok NSA z 2000-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

II SA 385/00 - Wyrok NSA z 2000-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w przedmiocie zezwolenia na zmianę statutu funduszu emerytalnego:~

II SA 2453/99 - Wyrok NSA z 2000-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przyznania renty w drodze wyjątku

III SAB 47/00 - Postanowienie NSA z 2000-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, polegającą na niewydaniu decyzji w sprawie świadczeń pieniężnych

II SA 466/00 - Wyrok NSA z 2000-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przyznania Krzysztofowi G. renty w drodze wyjątku
1   Następne >   3