Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

II SA/Wa 2151/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku.

II GSK 1702/12 - Wyrok NSA z 2014-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umów cywilnoprawnych o charakterze zlecenia

II SA/Wa 1737/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

II SA/Wa 1325/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

II GSK 1927/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

I SA/Rz 1131/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia finansowanych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne za okres od maja 2001r. do sierpnia 2001r., za maj 2002r., za marzec 2008r., od maja 2009r. do stycznia 2012r., na ubezpieczenie zdrowotne za okres od lipca 2001r. do sierpnia 2001r., za maj 2002r., za marzec 2008r., od maja 2009r. do stycznia 2012r., na Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Prac...

II SA/Wa 2337/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej

I SA/Bd 1193/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek

II SA/Wa 2149/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie przyznania świadczenia w drodze wyjątku

II SA/Wa 1734/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku
1   Następne >   +2   +5   +10   55