Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 364/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

II SA/Wa 715/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

I SA/Op 69/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

II SA/Wa 437/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-30

Skarga A. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie świadczenia w drodze wyjątku

V SA/Wa 1516/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-09

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

II SA/Wa 1695/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

III SA/Gl 668/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SA/Gl 827/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SA/Gl 1205/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

II SA/Go 60/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek
1   Następne >   +2   +5   +10   60