Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

II FSK 1970/15 - Wyrok NSA z 2017-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za luty 2013 r.

I SA/Gl 789/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym