Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 3631/02 - Wyrok NSA z 2003-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie należnego uposażenia stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i utrzymanej nią w mocy decyzji organu I instancji