Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

III SAB/Po 13/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SAB/Gd 39/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie bezczynności w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy

III SAB/Gd 9/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Centrum [...] w przedmiocie nieodpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej

I SAB/Bd 1/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Inne w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania.

II SAB/Rz 70/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zwrotu kosztów leczenia za granicą

III SAB/Gd 75/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w sprawie wydania zaświadczenia