Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

II SA/Łd 906/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I SA/Łd 1662/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-05-20

Skarga Józefa K. na postanowienie Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżone postanowienie, a także

II SA/Łd 909/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ł. w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

SA/Ł 983/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-05-09

Skarga Piotra K. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie przyznania własności działki gruntu i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w Z., a także

II SA/Łd 2129/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy przyznania nieodpłatnie własności działki gruntu