Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

SA/Bk 1020/01 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 2001-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w B. w przedmiocie składek ciążących na Bernardzie L.