Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

I SA/Lu 54/03 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 2003-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowań w sprawach (...)

II SA/Lu 878/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie odmowy przyznania środków Funduszu Pracy tytułem refundacji dodatków wypłaconych pracownikom za wykonywanie obowiązków opiekunów praktyk uczniowskich i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń