Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

SA/Po 562/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-05-20

Skarga Lidii M. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy przedłużenia zwolnienia od podatków z tytułu nowo uruchomionej działalności gospodarczej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w S., a także

SA/Po 1067/83 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1984-01-19

Skarga Stanisława Ś. na decyzję Wojewody Konińskiego w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku opłacania składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Gminy S., a także

SA/Po 1054/83 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1984-01-18

skargę Anny P. na decyzję Wojewody Kaliskiego w przedmiocie wymiaru składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

SA/Po 521/81 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-02-11

Skarga Wiesława B. na decyzję Wojewody Konińskiego w przedmiocie odmowy udzielenia zgody na zbycie części gospodarstwa rolnego i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz stosowną decyzję Naczelnika Gminy G., a także

SA/Po 137/84 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1984-03-28

skargę Ryszarda T. na decyzję Izby Skarbowej w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie wyłączenia z grupy osób zwolnionych od podatków.