Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 1329/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-06

Stosownie do przepisu ust. 2 art. 18 umowy między Rządem Polskim a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Sztokholmie dnia 5 czerwca 1975 r. /Dz.U. 1977 nr 13 poz. 51/, renty i emerytury otrzymywane z tytułu pełnionych funkcji publicznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, na rzecz którego świadczone były usługi o charakterze publicznym, co oznacza, że emerytury i renty wypłacone w Szwecji wyłączni...

SA/Sz 350/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-08-25

Wniosek o ponowne przeprowadzenie badania lekarskiego w sprawie rozpoznania choroby zawodowej nie może być uznane za równoznaczne z ponowną oceną stanu zdrowia wnioskodawcy i uzasadniać wydanie decyzji o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej.

SA/Sz 89/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w K. w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

SA/Sz 19/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-10-29

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.