Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

I SA/Bk 340/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre okresy lat 1998

II SA/Bk 1042/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności nieruchomości

I SA/Bk 353/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

II SA/Bk 809/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-01

Skarga K. T. D. na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

I SA/Bk 196/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy za okres od września 2001 r. do września 2004 r.

II SAB/Bk 66/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w B. w przedmiocie przekazania składki na fundusz emerytalny oraz wyliczenia odsetek

I SA/Bk 260/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w W. w przedmiocie odmowy umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od 0

II SA/Bk 317/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w W. w przedmiocie odmowy wydania oryginałów zwolnień lekarskich

II SA/Bk 31/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

I SA/Bk 136/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek za ubezpieczenie społeczne za okres X 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   10