Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

III SA/Lu 589/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Z U S Oddział w L. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

III SA/Lu 408/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego

II SA/Lu 89/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne

III SA/Lu 610/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną oraz odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Lu 171/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego

III SA/Lu 391/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

III SA/Lu 482/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

III SA/Lu 726/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

III SA/Lu 686/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

III SA/Lu 16/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. Inspektorat w B. P. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek oraz odsetek i kosztów upomnienia
1   Następne >   +2   +5   +10   28