Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

I SA/Op 69/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Op 335/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Op 192/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. w przedmiocie częściowego umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Op 365/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Op 197/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

I SA/Op 455/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Op 159/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Op 479/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Op 564/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z tytułu emerytury w ramach ubezpieczenia społecznego rolników

I SA/Op 315/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1   Następne >   +2   +5   10