Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

I SA/Rz 1131/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia finansowanych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne za okres od maja 2001r. do sierpnia 2001r., za maj 2002r., za marzec 2008r., od maja 2009r. do stycznia 2012r., na ubezpieczenie zdrowotne za okres od lipca 2001r. do sierpnia 2001r., za maj 2002r., za marzec 2008r., od maja 2009r. do stycznia 2012r., na Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Prac...

I SA/Rz 919/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w przedmiocie odmowa umorzenia należności z tytułu składek i odsetek za ubezpieczonego będącego płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, składek i odsetek finansowanych przez płatnika za ubezpieczonych na ubezpieczenie społeczne, odsetek od składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne stwierdza n...

II SA/Rz 1/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przeniesienia własności działek

I SA/Rz 614/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od grudnia 2002 roku do lutego 2011 roku

I SA/Rz 646/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

I SA/Rz 940/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy

I SA/Rz 556/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

I SA/Rz 280/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę

I SA/Rz 34/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników w kwocie

I SA/Rz 1124/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-02-06

skarg A. P. na decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia postępowania co do umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne za okres od lipca 2006r. do października 2006r. finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami,
1   Następne >   +2   +5   +10   27