Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Po 562/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-05-20

Skarga Lidii M. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy przedłużenia zwolnienia od podatków z tytułu nowo uruchomionej działalności gospodarczej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w S., a także

SA/Po 137/84 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1984-03-28

skargę Ryszarda T. na decyzję Izby Skarbowej w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie wyłączenia z grupy osób zwolnionych od podatków.