Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

VIII SA/Wa 528/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie ustalenia sumy i planu podziału kwoty uzyskanej z egzekucji

III SA/Wa 1224/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

III SA/Wa 200/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie zwrotu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu niepłacenia składek

III SA/Wa 2001/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy umorzenia należnych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych wraz z odsetkami za zwłokę

III SA/Wa 615/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia o wysokości zadłużenia