Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

VIII SA/Wa 796/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Wa 67/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w postaci renty specjalnej