Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

I SAB/Sz 8/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-26

Sprawa ze skargi T. w przedmiocie bezczynności organu polegającej na nierozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odmowie umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie własne