Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Rz 821/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej

III SA/Wr 397/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Ke 341/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-08-12

Skarga Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zwrotu tytułów wykonawczych

III SA/Wr 838/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie uznania zarzutów za bezzasadne

I SA/Gl 1190/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie ulg płatniczych

I SA/Op 203/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne uchyla zaskarżone postanowienie.

I SA/Ol 425/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

III SA/Wr 150/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Lu 676/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Sz 285/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w M. z dnia [...] r. nr [...]
1   Następne >   2