Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SA/Ke 468/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

II SA/Ke 273/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

II GSK 978/10 - Wyrok NSA z 2011-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej po wznowieniu postępowania

III SA/Po 1773/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora ... Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu rent strukturalnych

II GZ 179/06 - Postanowienie NSA z 2007-04-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

V SA/Wa 2663/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej oraz odmowy przyznania renty strukturalnej;

III SA/Wr 128/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania renty strukturalnej

III SA/Lu 699/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wstrzymania wypłaty renty strukturalnej

II GSK 90/13 - Wyrok NSA z 2014-03-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

II SA/Ke 43/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej
1   Następne >   2