Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

I SA/Gd 1331/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne