Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony Komendant Policji X

VIII SA/Wa 801/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-24

Sprawa ze skargi E. P. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy zaliczenia do wysługi lat okresu pracy w gospodarstwie rolnym

III SA/Łd 814/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie uchylenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia i umorzeniu postępowania pierwszej instancji uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Kr 868/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-11-23

Sprawa ze skargi S. M. na rozkaz personalny [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy zaliczenia okresu służby w straży pożarnej jako równorzędnego ze służbą w policji