Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

V SA/Wa 38/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego, odmowy umorzenia zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz umorzenia zaległości w płatności opłat abonamentowych