Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

II FSK 840/13 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

V SA/Wa 1562/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-08

Sprawa ze skargi K.L. na pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania zażalenia w sprawie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

II GZ 54/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

I OSK 1588/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej prawa do zasiłku chorobowego

II GSK 1014/10 - Wyrok NSA z 2011-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

II GSK 288/10 - Wyrok NSA z 2011-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 764/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego z naruszeniem prawa

II GZ 128/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej , Nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GSK 781/10 - Wyrok NSA z 2011-08-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie przywrócenia terminu

II GSK 836/11 - Wyrok NSA z 2012-06-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania zażalenia
1   Następne >   2