Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 2111/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie zmiany decyzji Nr [...]

II SA/Wa 927/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji waloryzacyjnych

II SA/Wa 873/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji wydanych po 1 stycznia 1999 r.

II SAB/Wa 327/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie i stwierdzenie nieważności decyzji emerytalnych

I OSK 2715/12 - Postanowienie NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II OZ 499/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-27

Skarga B. C. na postanowienie Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

I OSK 2578/12 - Wyrok NSA z 2013-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy przyznania wojskowej renty rodzinnej w drodze wyjątku

II SA/Wa 485/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy przyznania wojskowej renty rodzinnej w drodze wyjątku

II SA/Wa 1735/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy przyznania wojskowej renty rodzinnej w drodze wyjątku

II SA/Wa 851/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy przyznania wojskowej renty rodzinnej w drodze wyjątku
1   Następne >   2