Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

V SA/Wa 123/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie przekazania zgodnie z właściwością wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy;

V SA/Wa 598/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie przekazania zgodnie z właściwością wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

V SA/Wa 661/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-08

Wniosek w przedmiocie przekazania zgodnie z właściwością wniosku skarżącej o ponowne rozpatrzenie sprawy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

III SA/Wa 200/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie zwrotu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu niepłacenia składek

VI SA/Wa 816/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji z uwagi na niedopuszczalność postępowania

V SA/Wa 622/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania spółki cywilnej;

V SA/Wa 153/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne;

VII SA/Wa 455/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

V SA/Wa 292/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne

V SA/Wa 538/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne;
1   Następne >   2