Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

I SA/Rz 211/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

I OW 85/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku H. W. o stwierdzenie nieważności decyzji orzekającej o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego w zamian za rentę

I SA/Rz 247/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne rolników

I SA/Rz 713/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu odsetek od zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od II kwartału 2003r. do IV kwartału 2011r.

I SA/Rz 169/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników

I SA/Rz 264/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie rozłożenia na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie rolników

I SA/Rz 754/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników

I SA/Rz 205/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od IV kwartału 2007r. do IV kwartału 2011r.

I SA/Rz 695/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników

I SA/Rz 466/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   5