Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Wa 2064/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją o przyznaniu emerytury wyjątkowej

II SA/Wa 748/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania emerytury policyjnej w drodze wyjątku

II GZ 134/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , Nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny

II SA/Wa 580/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania policyjnej renty rodzinnej w drodze wyjątku

II SA/Wa 259/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 31/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów