Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II GSK 152/06 - Wyrok NSA z 2006-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Go 850/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 403/05 - Wyrok NSA z 2006-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zwrotu kosztów badań diagnostycznych uchyla zaskarżony wyrok i

II GSK 103/06 - Wyrok NSA z 2006-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

II GSK 24/06 - Wyrok NSA z 2006-04-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za działania naruszające zasadę jawności umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 25/06 - Wyrok NSA z 2006-04-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za działanie naruszające zasadę jawności umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 33/06 - Wyrok NSA z 2006-04-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu;

VI SA/Wa 2663/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wydania zgody na refundację leku