Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

II GSK 815/14 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

II GSK 1702/12 - Wyrok NSA z 2014-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umów cywilnoprawnych o charakterze zlecenia

II GSK 2053/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 1927/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

VI SA/Wa 1620/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

II GSK 141/06 - Wyrok NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy refundacji kosztów leczenia

II GSK 228/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej istnienie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 558/14 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 392/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

II GSK 117/06 - Wyrok NSA z 2006-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
1   Następne >   +2   +5   +10   66