Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II OSK 2310/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie podziału Województwa Lubuskiego na obwody łowieckie