Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II OZ 562/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. , (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby z...

III SA/Lu 323/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję L. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w L. w przedmiocie choroby zawodowej