Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Sz 1274/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego I stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzających ją decyzji Starosty [...] z dnia [...] r. Nr [...] oraz decyzji Starosty [...] z dnia [...], II orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

III SA/Lu 610/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną oraz odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Lu 171/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego

II SA/Sz 1416/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego

II SA/Sz 1080/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

OSK 1526/04 - Wyrok NSA z 2005-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

I OSK 1421/06 - Wyrok NSA z 2007-06-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego

I OSK 1558/06 - Wyrok NSA z 2007-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

I OSK 1657/06 - Wyrok NSA z 2007-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego

III SA/Lu 336/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego
1   Następne >   +2   5