Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

I OSK 57/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi W. Z. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Łódzkim z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności

III SA/Lu 44/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-24

Sprawa ze skargi J. K. na decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie zmiany orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

IV SA/Wa 1768/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

Sprawa ze skargi R. K. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla: