Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

II SAB/Go 88/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe

III SAB/Gd 19/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału [...] w przedmiocie ustalenia właściwego ustawodawstwa

II GSK 150/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie niepodjęcia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji o objęciu ubezpieczeniami społecznymi

III SAB/Gd 24/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia, wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oraz potrąceń z emerytury

IV SAB/Gl 148/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

III SAB/Gd 9/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Centrum [...] w przedmiocie nieodpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej

I SAB/Bd 1/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Inne w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania.

II SAB/Rz 70/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zwrotu kosztów leczenia za granicą