Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

VIII SA/Wa 43/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przeniesienia własności działki

II SA/Ol 664/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nadania prawa własności działki