Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Rz 1/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przeniesienia własności działek

II SA/Gd 2869/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

I OSK 146/09 - Wyrok NSA z 2009-11-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przeniesienia prawa własności działek

II SA/Rz 391/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przeniesienia prawa własności działek