Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OW 85/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku H. W. o stwierdzenie nieważności decyzji orzekającej o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego w zamian za rentę

I OSK 451/07 - Wyrok NSA z 2008-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w W. przyznającej na własność nieodpłatnie W. P. działkę nr [...] o powierzchni [...] ha, położoną w W. przy ul. [...]

II SA/Bk 55/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości

II SA/Bk 838/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości

IV SA 695/97 - Wyrok NSA z 1998-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego

IV SA/Wa 467/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy zwrotu działki leśnej

VIII SA/Wa 19/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieodpłatnego przyznania własności działki

I OSK 32/10 - Wyrok NSA z 2010-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na rzecz Państwa gospodarstwa rolnego

I OSK 29/10 - Wyrok NSA z 2010-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na rzecz Państwa za rentę gospodarstwa rolnego