Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 297/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

VI SA/Wa 1773/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 958/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1395/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1483/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1572/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1719/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1595/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2347/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 341/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
1   Następne >   +2   +5   +10   13