Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 297/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

VI SA/Wa 1773/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 958/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1395/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1595/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2347/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 341/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1458/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 141/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1331/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
1   Następne >   +2   +5   +10   14