Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

II FSK 511/11 - Wyrok NSA z 2012-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.

I SA/Ol 253/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych

II FSK 2355/10 - Wyrok NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za lata 1999

II FSK 322/11 - Wyrok NSA z 2012-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, tj. III i IV raty za 2008 r. oraz odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za I, II i III kwartał 2009 r.

I SA/Bd 277/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości IV raty podatku rolnego za [...] r..

I SA/Lu 108/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

II FSK 2420/10 - Wyrok NSA z 2012-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

I SA/Kr 1149/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za 2004 i 2005r.

II FSK 1442/10 - Wyrok NSA z 2012-02-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II FSK 1652/10 - Wyrok NSA z 2012-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych
1   Następne >   +2   +5   +10   15