Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Po 508/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości III i IV raty za 2011 r.

I SA/Bd 731/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

II FSK 125/12 - Wyrok NSA z 2013-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

II FSK 126/12 - Wyrok NSA z 2013-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowych

I SA/Kr 1359/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za miesiące od lutego do października 2012 r.

II FSK 316/13 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej oraz umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

II FSK 229/12 - Wyrok NSA z 2013-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej

I SA/Ol 682/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji umarzającej zaległości podatkowe wraz z odsetkami oraz raty podatku od nieruchomości

I SA/Bk 344/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy umorzenia 50% zaległości w podatku od spadków i darowizn

III SA/Wa 1499/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych
1   Następne >   +2   +5   +10   17