Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Po 1710/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług za I, II, III, IV kwartał 2012 r., I, III, IV kwartał 2013 r. oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 i 2012 r. wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną

I SA/Po 2145/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia[...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z 2013 r. z tytułu podatku od nieruchomości

I SA/Po 2155/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Po 1502/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za 2014r.

I SA/Po 152/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości

I SA/Po 802/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn z tytułu zasiedzenia nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę

I SA/Po 771/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ulgi inwestycyjnej

I SA/Po 641/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług za okres od lutego do grudnia 2007 r., od lipca do grudnia 2008 r. wraz z odsetkami.

I SA/Po 953/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

I SA/Po 694/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis