Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Op 9/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w związku z wnioskiem skarżącego o przedłużenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I SA/Op 297/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych

I SA/Op 407/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego oraz na Fundusz Pracy

I SA/Op 414/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług

I SA/Op 1/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych

I SA/Op 455/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Op 593/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Op 159/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Op 292/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia o udzieleniu pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

I SA/Op 463/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
1   Następne >   +2   +5   7