Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Rz 845/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2013

I SA/Ol 369/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego