Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 694/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia opłaty adiacenckiej